Industriverktyg AB
Söderforsgatan 1, 752 28 Uppsala

Telefon: 018-50 28 48

Mail: info@iv-industriverktyg.se

Öppettider : Måndag-Fredag 07.00-16.30

Vi som jobbar här

Anders Thorell
Mobil: 070-619 28 48
E-post: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmFuZGVyc0Bpdi1pbmR1c3RyaXZlcmt0eWcuc2UiIHRhcmdldD1fYmxhbms+YW5kZXJzQGl2LWluZHVzdHJpdmVya3R5Zy5zZTwvYT4=

David Thorell
Mobil: 073-086 11 63
E-post: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOkRhdmlkQGl2LWluZHVzdHJpdmVya3R5Zy5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5EYXZpZEBpdi1pbmR1c3RyaXZlcmt0eWcuc2U8L2E+